Demotech, design for self reliance


Search for

All Designs
On this page you can find all the designs Demotech has to offer. When you click or rest on an icon you will get an explanation of its meaning. You can sort the designs on the following variables;
Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


Sustainable housing and living: Short description in Dutch, later to be translated


Short description in Dutch, later to be translated

Short description in Dutch, later to be translated
Enkele bouwprincipes om te komen tot een twintig-voudige reductie van kosten en milieugebruik zijn:

  • Zelfbouw, de architect is inspirator, begeleider en instructeur. Men bouwt samen met vrienden of in vrij beschikbare tijd.
  • Muren van hydraulisch geperste zand/kleiblokken. Dit bouwmateriaal komt voornamelijk uit de toekomstige kelderruimte.
  • Kelderruimte als volwaardige gebruiksruimte, technisch uitgevoerd als een betonnen bak samengesteld uit dunwandige getrilde betondelen, die met voorspanningskabels gemonteerd zijn.(nog niet bij het bouwexperiment in Demotech's stal)
  • Vloeren, begane grond en verdiepingsvloeren te maken van balken met vierkante doorsnede (ca 14 x 14 cm), die naast elkaar aan een worden geregen en zo een van boven en onder vlakke plaat vormen. Deze balken worden op de bouwplaats gezaagd in een zaagautomaat. Het langzame zaagtempo van deze automaat wordt gecompenseerd en ingepast in de planning van de bouw. Ruwe naaldhoutstammen worden in het bos gekocht en daar op lengte gezaagd: Vier a vijf meter voor de vloerbalken, uit het dikste deel van de stam, twee meter vijftig voor de verticale wanden, die acht a tien centimeter dik kunnen zijn, op de zelfde manier als de vloer aaneen geregen.
  • Het ruime gebruik van jong (30 jaar) hout uit productie bos zorgt voor vastleggen van het broeikasgas CO2.


    Sustainable housing and living: Short description in Dutch, later to be translated