Demotech, design for self reliance


Search for

All Designs
On this page you can find all the designs Demotech has to offer. When you click or rest on an icon you will get an explanation of its meaning. You can sort the designs on the following variables;
Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


Bathroom with toilet: Large scale reuse of separately collected urine in a modern environment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >


Large scale reuse of separately collected urine in a modern environment

RIOOLZUIVERING

TU GAAT URINE OPVANGEN / Technical University Delft/ the Netherlands, will start separate treatment of urine.

Small article published in the Dutch magazine "De Ingenieur", #6, 4/4/03, page 12.

Zodra de TU Delft weer een nieuw gebouw laat neerzetten, wordt de urine niet door het riool gespoeld, maar apart opgevangen voor zuivering. Dit meldt prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht in Delta, het universiteitsblad van de TU Delft.
Volgens Van Loosdrecht is 80% van het ammonium en 50% van het fosfaat in afvalwater afkomstig uit urine. Fosfaat is een belangrijke grondstofvoor kunstmest en vele andere industri?le producten. Zuiveringsinstallaties vangen het fosfaat op in het slib, dat vervolgens wordt weggegooid. Om ammonium te verwijderen is vrij veel energie nodig.
De urine kan het beste lokaal worden verwerkt, omdat apart transport naar de zuivering te duur is. De plas moet bij het 'inzamelpunt' dus meteen worden gescheiden van de poep. Door bijvoorbeeld kristallisatie wordt fosfaat teruggewonnen, en ammonium wordt met de anammox-bacterie omgezet in onschuldig stikstofgas. Deze bacterie werkt overigens niet onder de 20?C. Daarom is scheiding bij de 'bron' belangrijk.
Waterzuiveringen zouden hierdoor qua grootte vier tot vijf keer in kunnen krimpen. Ook meent Van Loosdrecht dat het haalbaar is om met een urinevrije zuiveringsinstallatie netto energie te produceren, inclusief de energie om urine te verwerken. Bovendien bevat urine hormonen en medicijnresten, die potentieel schadelijk zijn voor het ecosysteem.


Bathroom with toilet: Large scale reuse of separately collected urine in a modern environment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >