Demotech, design for self reliance


Search for

All Designs
On this page you can find all the designs Demotech has to offer. When you click or rest on an icon you will get an explanation of its meaning. You can sort the designs on the following variables;
Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


Learning from Poverty: Mail Bram de Vries inzake armoede
1 | 2 | Next >


Mail Bram de Vries inzake armoede

Zoals beloofd zou ik een puntenlijst voor potentieel antropologisch onderzoek in het Demotech kader door mailen. dit is een vluchtige eerste opzet. ?

Jouw uitgangspunten waren ongeveer

 • De rijkdom van armoede en
 • De armoede van rijkdom ?

  Bij deze wil ik (ook namens Sara en Merel) kritiek leveren op jouw, vaak wat romantisch,?omschrijving van armoede. Ik denk namelijk dat er meer te zeggen is over de armoede van armoede en dat dit juist hetgene is waar demotech zijn pijlen op moet richten (dit doet demotech ook in mijn beleving). ?

  Over een aantal maanden krijg ik het vak 'armoede en sociale uitsluiting'. Uit de studiegids heb ik de definitie van armoede overgenomen: armoede verwijst in de eerste plaats naar een situatie waarin toegang tot hulpbronnen voor individuen, huishoudens of groepen zodanig is dat de elementaire materi?le en sociale behoeften niet kunnen worden vervuld. Armoede wordt niet bepaald adhv inkomen, maar wordt gezien als een multidimensionaal probleem. ?

  Ik wil hier wel bij opmerken dat armoede opzich geen probleem hoeft te zijn, maar dat wordt het wel als?er verschillen in rijkdom naast elkaar bestaan. In deze steeds kleiner wordende?wereld met een voortrazende globalisering komen arm en rijk steeds dichter bij elkaar waardoor er weldegelijk grote problemen ontstaan. ?

  Die problemen (die onderzocht kunnen worden door de antropologie) zijn onder andere:

 • ziekten, kindersterfte en epidemi?n passen niet in mijn beeld van more joy per person. Demotech is hier al mee bezig met de bathroombox om hygi?ne te verbeteren. Een gezond geest met een gezond lichaam is more joy per person.
 • sociale uitsluiting in een ongelijke wereld: geen toegang krijgen tot hulpbronnen, dit gaat over zelfredzaamheid, voor jezelf kunnen zorgen is more joy per person.
 • onrechtvaardigheid: vaak hebben arme landen autoritaire regimes en is de politie zo corrupt als de pest: demotech: democratie door technologie. Pas als mensen niet door honger en ziekten verteerd worden is?er kans op politieke revolutie. Democratische vrijheid is more joy per person
 • uitbuiting van armen in sweat shops, te lage lonen, prositutie, europese export verdragen, etc. Demotech past hierin met design for self reliance en het leven mogelijk maken voor de allerarmsten: de bezitlozen. Vrijheid om keuzes te maken mbt je levensinvulling is more joy per person.
 • armoede heeft vaak ook jaloezie?en haat tot gevolg, veel oorlogen, ook de religieuse oorlogen hebben in mijn optiek een bron in armoede, oftewel het tekort aan hulpbronnen en een verscheurde maatschappij. Demotech besteet in haar technische recepten veel aandacht aan het samenwerken. Saamhorigheid is more joy per person.
 • milieu: al te vaak gebeurd het dat smerige fabrieken naar het voormalige oostblok verhuizen, dat de afgedankte auto's met hoge uitstoot ook aan dergelijke landen worden afgedankt.
 • Hegemonie: de normen en waarden van de heersende klassen worden door de lagere klassen als ideaal aangenomen. Arme mensen willen dus ook rijk worden, een tv, merkkleding, etc. omdat er een verdraait beeld wordt gegeven in soaps, films en kranten. Hoe werkt hegemonie, verkeerde beeldvorming van het westen en een minachting voor de eigen cultuur (is natuurlijk niet altijd zo, maar het gebeurd wel). ?

  Belangrijke noot hierbij is natuurlijk dat armoede niet alleen in Afrika is, maar zeker ook in het oostblok en zelfs in de westerse wereld komt armoede voor (zo is kinderarbeid is in Amerika geen onbekend begrip). Dit wellicht ten overvloedde. ? ?

  De rijkdom van armoede?is echter wel:

 • de reciprociteit, of wederkerigheid; jij noemt dit volgens mij meestal gift economy, wat volgens mij op hetzelfde neerkomt. Demotech maakt gebruik van deze sociale structuren door de vereiste samenwerking in projecten. (Als noot wil ik hier wel?mijn bedenkingen plaatsen voor?het gebruik maken van high tech onderdelen zoals de elektromotor/generator die je in de wind drive wilt gaan gebruiken. Ik ben bang dat je dan toch weer een afhankelijkheid van de westerse wereld inbouwd.?Die afhankelijkheid bestaat er natuurlijk ook bij het gebruik van PVC, Nylon, betonijzer, e.d. , maar ik vermoedt dat de afhankelijkheid bij specifieke high tech groter en misschien wel te groot is; misschien interessant voor onderzoek: waarin is men afhankelijk van de industrie en wat kan men zelf. Dit is misschien niet een antropologen vraag, maar meer voor iemand met een technische achtergrond, ikzelf misschien wel)
 • armoede baart creativiteit en creativiteit is wat mij betrefd naadloos met Demotech verbonden. De armoede van rijkdom is zeker ook interessant, omdat de antropologie zich er steeds meer van bewust is dat wij in het westen ook cultuur hebben en dat onze eigen samenleving ook interessant is voor onderzoek. Zo heeft niet heel lang geleden een antropoloog onderzoek gedaan onder een club extreem rijken en heeft gekeken naar hun sociale handelingen?met dezelfde methodieken als normaalgesproken de allerarmsten worden bestudeerd. ?

  Bij de armoede van rijkdom denk ik aan

 • werk: burn-outs, teveel werken, kinderopvang, bejaardenopvang, geen sociale contacten, geen tijd meer om te kunnen genieten.
 • milieu; overconsumptie, uitlaatgassen,
 • vervreemding met: hetgeen waarvoor je werk, je voedsel, je buren, je familie. Dit zijn best een aantal topics voor kwalitatief onderzoek, waar demotech gebaat mee zou kunnen zijn.

  Bram de Vries


  Learning from Poverty: Mail Bram de Vries inzake armoede
  1 | 2 | Next >