Demotech, design for self reliance


Search for

Publications

Here you can find information about Demotech publications and of publications of others that are interesting to our approach.

Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


Dutch Demotech PublicationsWhat do we try to achieve?
For best overview, Demotech papers, written in Dutch are collected separately at this page. Most of these papers have been translated into English and made available at the page Demotech Publications. In the process of translation, often the text has also been updated.

About our publications
The original publications, some of them drawing back to the eighties of last century, have been translated into English by the author, Reinder van Tijen, not a native English speaker. Therefore most of these translations, as found at still need reviewing. For this process the Dutch original is kept accessible here. And of course for people who prefer to read these papers in the Dutch language.Our publications

Technologie voor tien miljard mensen

Welke bijdrage kan een ontwerper leveren aan verminderen van armoede en het bevorderen van Duurzamheid? Welke zijn de randvoorwarden?

1986, Touwpompen, een verslag van tien jaar ervaring

Agromisa, ontstaan uit een samenwerking tussen missie en studenten van de Wageningse landbouw universitiet, publiceerden het blad "Agromisa".
Voor dat blad heeft Demotech haar ervaring gebundeld met de touwpomp. We hadden toen kort daarvoor een reis naar Indonesi? gemaakt en gekeken hoe het met de touwpomp gegaan was, die we in 1980 eerst in Bandung hadden ge?ntroduceerd.
Na een project met Demotech op Ceram in 1986, heeft Valja Julien op haar terugreis over midden Java onderzoek gezocht naar touwpompen. De honderd touwpopmpen, die zij vond en beschreef, het verslag daarvan is zal hier ook worden gepubliceerd. Het is een bijzonder facinerende verslag met foto's over de toestand van die pompen zelf, de gebruikers en de ontstaansgeschiedenis ervan. Maar de conclusie ervan is verwerkt in het navolgende verslag "Touwpompen, een terugblik en tien jaar ervaring.

Visie ondernemen na 9/11

NightReader heeft vorm gekregen om een uitdaging te zijn voor mensen van het bureau Syntens voor de regio Arnhem. Dit bureau -werkend vanuit het Ministerie van Economische Zaken, bevordert innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf. Als zodanig vindt Demotech hier belangstelling voor haar "Open Source" aanpak, vooral waar gericht op toepassing van internet.
Demotech stelde een hier getoond paper op, waarin een andere manier van belangenopbouw, onderlinge samenwerking en sociale doelen wordt voorgesteld dan gebruikelijk bij normale bedrijfsuitoefening.
Een experimenteel project voor vervaardiging en distributie van een leeslamp, de "NightReader", dient er toe om grip te krijgen op zo'n alternatieve bedrijfsvoering.

Keuze voor "Open Source"

Demotech onderzoekt de hypothese, dat het NIET uitoefenen van eigendomsrecht op nieuwe innovatieve technisch toepasbare informatie bevorderlijk is voor algemeen sociaal welzijn. Dit analoog aan de ontwikkeling van computer software binnen het raamwerk en de betreffende licenties van "Open Source" software. Ook de ontwikkeling van traditionele ambachten is op een vergelijkbare manier verlopen. Demotech publiceert haar nieuwe innovatieve technische ontwikkelingen, zoals is beschreven in de GNU-licentie, die hier getoond wordt.

... Aangepast aan Vrouwen

"Technologie is Aangepast als het is aangepast aan vrouwen" is de titel van een verslag in de vorm van een geillustreerde manual over veldwerk in de periode van 1979 tot 1986. Dit verslag moest helder en betekenisvol zijn zowel voor de mensen met wie we werkten, als voor de ontwikkelingsexperts, die dit werk evalueren en mogelijk willen toepassen.
Met tekst en foto's is eerst de situatie beschreven die we aantroffen, dan-ook geillustreerd- een beschrijving van wat we deden of ervoeren, om af te sluiten met een meer algemeen geldende conclusie. In dertien items gingen we in op afzonderlijke aspecten van Aangepaste Technologie en speciaal op wat was "Aangepast aan Vrouwen".


What other people say...

If you like you can add your own comment