Demotech, design for self reliance


Search for

Publications

Here you can find information about Demotech publications and of publications of others that are interesting to our approach.

Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


...83...

Dutch Demotech Publications: ... Aangepast aan Vrouwen
< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


... Aangepast aan Vrouwen

What makes a technology appropriate?


Waarom?
Wat maakt een technologie "Aangepast"?
Hoe het ontwerpen van de touwpomp samenhangt met het versterken van de positie van vrouwen, of in ontwikkelingsjargon: "womens empowerment"
Technologie is "Aangepast", als het is aangepast aan vrouwen. Demotech maakte een verslag in de vorm van een geillustreerde manual over haar veldwerk in de periode van 1979 tot 1986. Het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking sponsorde Demotech in de eerste jaren van die periode. Dit verslag moest helder en betekenisvol zijn zowel voor de mensen met wie we werkten, als voor de ontwikkelingsexperts, die ons werk moesten beoordelen.

Hoe?
Met tekst en foto's is eerst de situatie beschreven die we aantroffen, dan-ook geillustreerd- een beschrijving van wat we deden of ervoeren, om af te sluiten met een meer algemeen geldende conclusie. In dertien items gingen we in op afzonderlijke aspecten van Aangepaste Technologie en speciaal op wat was "Aangepast aan Vrouwen". Twee ontdekkingen:
 • het is gemakkelijk en effectief om vrouwen bij technische vernieuw ing te betrekken, zeker als de technische aanpak dat niet belemmerd.
 • het is moeilijk om te voorkomen dat technische informatie, eenmaal geschikt gemaakt voor locale toepassing, niet foutiefdoor ontwikkelingsorganisaties wordt doorgegeven.
 • Aangepast aan Vrouwen, korte inhoud

  Ter introductie
  David Werner, auteur van "Where There Is No Doctor", schreef deze introductie tijdens mijn bezoek aan zijn project Prohimo in Ayola in Mexico. Intussen werkte ik aan een rolstoellift voor zijn project
  >
  De keuze voor zelfhulp
  Zelfhulp is de ruggengraat van de traditionele samenleving. Als de overheid bij het oplossen van nieuwe problemen geen hulp kan bieden, ontstaat de behoefte aan een nieuwe vorm van zelfhulp.
  >
  De noodzaak van Aangepaste Technologie
  Traditionele hulpmiddelen zijn vaak niet meer opgewassen tegen de problemen van vandaag. Industri?le hulpmiddelen kunnen het niet stellen zonder de westerse infrastructuur. Er is dus behoefte aan werktuigen en werkmethoden, die aangepast zijn aan de realiteit in 3e-wereldlanden.
  >
  Dit is Aangepaste Technologie: de Touwpomp!
  Als een ontwerp, zoals de touwpomp, voldoet aan de vereiste kenmerken van Aangepaste Technologie, heeft het een goede kans ook in de praktijk te voldoen.
  >
  Autonome verspreiding van Aangepaste Technologie
  Zelfstandige verspreiding van aangepaste technieken is een zaak van de mensen zelf. Als men oordeelt dat het in eigen belang is en binnen de eigen mogelijkheden ligt, dan gebeurt het ook. De verspreiding van de touwpomp, met name in Indonesi?, toont dit aan.
  >
  Zelfhulp verbeterd
  Het is van belang kennis te nemen van wijzigingen, die de gebruikers aanbrengen in de constructie. Wat zijn daarbij verbeteringen en hoe kan dat worden aangetoond?
  >
  Zelfhulp bemoeilijkt
  Hulpverleners hebben vaak de neiging aangepaste technieken te willen veranderen, zodat zij lijken op westerse techniek. Dit gaat altijd ten koste van de kwaliteit.
  >
  Zelfhulp onmogelijk gemaakt
  Bij publicaties over A.T. wordt onvoldoende aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. Daardoor wordt zelfhulp gefrustreerd en het tegengestelde bereikt van wat de doelstelling heet te zijn.
  >
  Inspireer het dorp
  Een ge?igende sociale taakverdeling bij het realiseren en benutten van een nieuwe techniek kan voorkomen dat een deel van de gemeenschap op een ongewenste manier afhankelijk wordt.
  >
  Inspireer de vrouwen
  Niet spontaan, maar wel na enige aandrang bleken vrouwen bereid, deel te nemen aan de technische aspecten van nieuwe projecten. Hun afhankelijkheid neemt hierdoor af.
  >
  Gebruik de speciale bekwaamheden van vrouwen
  Als de vaardigheid van vrouwen wordt benut in de ontwerpen voor aangepaste technieken, wordt deelname van vrouwen in zelfhulpprojecten vanzelfsprekend.
  >
  Ontwerp voor Vrouwen
  Sommige constructiedetails horen bij specifiek mannelijke beroepen. Dergelijke details blijken in de praktijk vrouwen ervan te weerhouden zelfstandig te handelen.
  >
  Voorkom nieuwe afhankelijkheid
  De invoering van een nieuwe techniek kan de zwakste groep binnen een gemeenschap extra benadelen. De ontwerpkeuze kan ertoe bijdragen, dat dit niet onvermijdelijk is.
  >
  De taak van de ontwerper
  Zowel ontwerpers als de overheid hebben een referentiekader nodig om effectief bij te kunnen dragen aan de realisering van het concept zelfhulp.


  Dutch Demotech Publications: ... Aangepast aan Vrouwen
  < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |